CapeXit

Eien jou toekoms

CapeXit is 'n Geregistreerde Nie-winsgewende Maatskappy: Reg nr: 2018/032978/08 met die CIPC in Suid-Afrika.

Visie

Ons visie is om die Kaap streek (Insluitende Wes Kaap, Noord Kaap en dele van die Oos Kaap) in Suid Afrika as n onafhanklike land te verklaar.

Missie

Die strewe na onafhanklikheid vir inheemse volke van die Kaap, wat n gemeenskaplike taal of tale en kultuur deel en sal behaal word deur die wetlike prosesse soos voorgestaan in:

Suid Afrikaanse Wet:

• Artikel 235 van die Suid Afrikaanse Grondwet  Internasionale Wet:

• Artikel 1 van die International Covenant on Civil and Political Rights

• Artikel 20 van die African Charter on Human and Peoples' Rights

• Verskeie ander konvensies soos deur die Suid Afrikaanse Regering onderteken.

CapeXit Uitgebreide Missie

© 2018 - CapeXit Alle Regte Voorbehou.