CapeXit

Onafhanklikheid

Heeltemal Wettig en Gewaarborg

Selfbeskikiking is gewaarborg deur Suid Afrikaanse, Afrika en Internasionale Reg en word duidelik vervat in verskeie Internasionale konvensies wat ook deur Suid Afrika onderteken is

Die beginsel is dat enige groep mense met ’n gedeelde kultuur en taal die reg het op selfbeskikking. Die enigste optrede wat verlang word van so ’n groep mense, is om saam te staan en saam te besluit dat hulle selfbeskikking wil hê, en dan daarop aanspraak te maak binne die wetlik toelaatbare raamwerk.

Suid Afrikaanse Reg

Internasionale Reg

Ekonomies Lewensvatbaar

Ekonomies maak n onahhanklike Kaap volkome sin. Sien asseblief die Lewensvatbaarheid Studie vir volledige detail. (Die dokument is in Engels, n vertaalde weergawe is binnekort beskikbaar)