CapeXit

Ja - Dit Kan!

Lewensvatbaarheid

Hoekom, vra mense? Dit sal die land verdeel! Dit kan nie werk nie! etc... Seg hulle

Hier is n paar goeie redes hoekom:

Marginalisering

Die South African Government marhinaliseer die minderheids groepe woonagting in die Kaap.

Finasiele ondergang

Insert Text

Korrupsie

Insert Text

Mislukking van Gesondheidsdienste

insert text

Onveilige grense

Insert Text

Onwettige immigrante

Insert Text

Plaasmoorde

Insert Text

Misdaad buite beheer

Insert Text

© 2018 - CapeXit Alle Regte Voorbehou.